Bài 51 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 51 trang 13 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Xét trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Cho tam giác ABC có A(-1;1), B(5;-3), đỉnh C nằm trên trục Oy và trọng tâm G nằm trên trục Ox. Tìm tọa độ đỉnh C.

Quảng cáo

Đề bài

Xét trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\). Cho tam giác \(ABC\) có \(A(-1;1), B(5;-3)\), đỉnh \(C\) nằm trên trục \(Oy\) và trọng tâm \(G\) nằm trên trục \(Ox\). Tìm tọa độ đỉnh \(C\).

Lời giải chi tiết

\(G({x_G}\,;\,0)\, \in \,Ox,\) \(C(0\,;\,{y_C})\, \in \,Oy\)

\(\Rightarrow \,\,\,\left\{ \begin{array}{l}{x_G} = \dfrac{{ - 1 + 5 + 0}}{3}\\0 = \dfrac{{1 - 3 + {y_C}}}{3}\end{array} \right.\)

\(\Leftrightarrow \,\,\left\{ \begin{array}{l}{x_G} = \dfrac{4}{3}\\{y_C} = 2\end{array} \right.\)

Vậy \(G = \left( {\dfrac{4}{3}\,;\,0} \right)\,\,;\,\,\,C = (0\,;\,2).\)

Loigiaihay.com

 • Bài 52 trang 14 SBT Hình học 10 Nâng cao

  Giải bài 52 trang 14 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Xét trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Cho hai điểm phân biệt A(x_A;y_A) và B(x_B;y_B). Ta nói điểm M chia đoạn thẳng AB theo tỉ số k nếu MA = kMB. Chứng minh rằng

 • Bài 50 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao

  Giải bài 50 trang 13 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Xét trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Cho ba điểm A(0;-4), B(-5;6), C(3;2)...

 • Bài 49 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao

  Giải bài 49 trang 13 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Xét trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Biết M(x_1;y_1), N(x_2;y_2), P(x_3;y_3) là các trung điểm ba cạnh của một tam giác. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác.

 • Bài 48 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao

  Giải bài 48 trang 13 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Xét trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Cho ba điểm A(2;5), B(1;1), C(3;3)...

 • Bài 47 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao

  Giải bài 47 trang 13 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Xét trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Cho các vec tơ...

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close