Bài 5 trang 96 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tử của một nguyên tố có cấu hình electron

Quảng cáo

Đề bài

Nguyên tử của một nguyên tố có cấu hình electron \(1{s^2}2{s^2}2{p^3}\)

a) Xác định vị trí của nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn, suy ra công thức của hợp chất đơn giản nhất với hiđro.

b) Viết công thức electron và công thức cấu tạo phân tử đơn chất của nguyên tố đó.

Lời giải chi tiết

a) Vị trí của nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn

- Tổng số electron là 7, suy ra nguyên tố ở ô thứ 7 trong bảng tuần hoàn.

- Có 2 lớp electron, suy ra nguyên tố thuộc chu kì 2.

- Thuộc nhóm VA vì có 5 electron ở lớp ngoài cùng, đó là nitơ (N).

- Công thức phân tử của hợp chất khí với hiđro là \(N{H_3}\).

b) Công thức electron

Công thức cấu tạo

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 24: Luyện tập chương 3
Gửi bài