Bài 5 trang 75 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau đây:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau đây:

\({H_2},HCl,{H_2}O,C{l_2},N{H_3},C{H_4}.\)

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài