Bài 4 trang 75 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Giải thích sự hình thành liên kết cộng hóa trị bằng sự xen phủ các obitan trong phân tử HCl.

Quảng cáo

Đề bài

Giải thích sự hình thành liên kết cộng hóa trị bằng sự xen phủ các obitan trong phân tử HCl.

Lời giải chi tiết

Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất HCl được hình thành nhờ sự xen phủ  giữa obitan 1s của nguyên tử hiđro và obitan 3p có 1 electron độc thân của nguyên tử clo. 

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài