Bài 5 trang 61 SGK Hóa học 8

Cho sơ đồ phản ứng sau...

Quảng cáo

Đề bài

Cho sơ đồ của phản ứng như sau :

Al + CuSO4 ---> Alx(SO4)y  + Cu

a) Xác định các chỉ số x và y.

b) Lập phương trình hóa học. Cho biết tỉ lệ số nguyên tử của cặp đơn chất kim loại và số phân tử của cặp hợp chất.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- HS viết PTHH.

- Dựa vào phương trình hóa học cho biết tỉ lệ số nguyên tử của cặp đơn chất kim loại và tỉ lệ số phân tử của cặp hợp chất.

Lời giải chi tiết

a) \({\mathop {Al}\limits^{III} _x}{\mathop {(S{O_4})}\limits^{II} _y} \to \dfrac{x}{y} = \dfrac{{II}}{{III}} = \dfrac{2}{3} \)

\(\to x = 2,y = 3 \to A{l_2}{(S{O_4})_3}\)

b) Phương trình hóa học:

2Al + 3CuSO4  -> Al2(SO4)3 + 3Cu

- Tỉ lệ: dựa vào hệ số cân bằng ở phương trình, ta thấy được

Số nguyên tử nhôm Al : Số nguyên tử đồng Cu = 2 : 3

Số phân tử đồng sunfat CuSO4 : Số phân tử nhôm sunfat Al2(SO4)3 = 3 : 1

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 17. Bài luyện tập 3
Quảng cáo
list
close
Gửi bài