Bài 5 trang 31 SGK Hóa học 8

Câu sau đây gồm hai phần :

Quảng cáo

Đề bài

Khẳng định sau gồm 2 ý : "Nước cất là một hợp chất, vì nước cất sôi đúng 1000C".

Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau :

A. Ý 1 đúng, ý 2 sai.

B. Ý 1 sai, ý 2 đúng.

C. Cả hai ý đều đúng và ý 2 giải thích cho ý 1.

D. Cả hai ý đều đúng nhưng ý 2 không giải thích cho ý 1.

E. Cả 2 ý đều sai.

(Ghi trong vở bài tập).

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Cả hai ý đều đúng nhưng ý 2 không giải thích cho ý 1.

Đáp án D

Có thể hoàn chỉnh lại

+ Ý 1: Nước cất là tinh khiết, vì nước cất sôi đúng 1000C

+ Hoặc sửa lại ý 2: Nước cất là một hợp chất, vì nước cất tạo bởi hai nguyên tố hiđro và oxi.

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close