Bài 5 trang 26 SGK Hóa học 8

Dựa vào hình 1.12 và 1.15 (trang 23, 26 sgk)

Quảng cáo

Đề bài

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

"Phân tử nước và phân tử cacbon đioxit giống nhau ở chỗ đều gồm ba nguyên tử thuộc hai nguyên tố, liên kết với nhau theo tỉ lệ 1:2. Hình dạng hai phân tử khác nhau, phân tử nước có dạng gấp khúc, phân tử cacbon đioxit có dạng đường thẳng"

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài