Bài 5 trang 157 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Có những cấu hình electron sau đây:

Quảng cáo

Đề bài

Có những cấu hình electron sau đây:

\(\eqalign{  & a)\,\,1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^4}  \cr  & b)\,\,1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^3}3{d^1}  \cr  & c)\,\,1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^1}3{p^3}3{d^2} \cr} \)

Hãy cho biết:

- Cấu hình electron viết ở trên là nguyên tử nguyên tố nào?

- Cấu hình electron nào ở trạng thái cơ bản ? Cấu hình electron nào ở trạng thái kích thích ?

Lời giải chi tiết

- Từ cấu hình electron suy ra tổng số electron ở cả 3 cấu hình a, b, c đều bằng 16. Vậy Z bằng 16, nguyên tố là S.

- Cấu hình electron a) trạng thái cơ bản, cấu hình electron b, c ở trạng thái kích thích.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 40: Khái quát nhóm oxi
Quảng cáo
list
close
Gửi bài