Bài 3 trang 157 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy giải thích vì sao: a) Trong hợp chất OF2, nguyên tố oxi có số oxi hóa +2 ? b) Trong hợp chất SO2, nguyên tố lưu huỳnh có số oxi hóa +4 ?

Quảng cáo

Đề bài

Hãy giải thích vì sao:

a) Trong hợp chất OF2, nguyên tố oxi có số oxi hóa +2 ?

b) Trong hợp chất SO2, nguyên tố lưu huỳnh có số oxi hóa +4 ?

Lời giải chi tiết

a) Trong hợp chất OF2: oxi hóa có 2 liên kết cộng hóa trị với 2 nguyên tử F, F có độ âm điện 3,98 lớn hơn độ âm điện của oxi 3,44 vì vậy số oxi hóa của O là +2.

b) Trong hợp chất SO2: lưu huỳnh có 4 liên kết cộng hóa trị với 2 nguyên tử O, vì lưu huỳnh có độ âm điện 2,58 nhỏ hơn độ âm điện của oxi hóa của oxi 3,44. Vì vậy số oxi hóa là +4.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 40: Khái quát nhóm oxi
Gửi bài