Bài 5 trang 151 SGK Hóa học 8

Hãy trình bày cách pha chế:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy trình bày cách pha chế:

a) 400 g dung dịch CuSO4 4%.

b) 300 ml dung dịch NaCl 3M.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) tính số gam của CuSO\({m_{CuS{O_4}}} = \dfrac{{400.4\% }}{{100\% }} = \,?\)

=> khối lượng nước = 400 - mCuSO4 = ?

=> cách pha chế

b) Tìm số mol của NaCl = V. CM

=> khối lượng của NaCl

=> cách pha chế

Lời giải chi tiết

a) Khối lượng chất tan là:

m = \(\dfrac{4.400}{100}\) = 16 g

Khối lượng dung môi:

mdm = mdd – mct = 400 – 16 = 384 g

Cách pha chế: Cân lấy 16 g CuSO4 khan (màu trắng) cho vào cốc có dung tích 100 ml. Cân lấy 384 g nước cất rồi đổ dần dần vào cốc và khuấy kĩ cho CuSO4 tan hết. Ta được 400 g dung dịch CuSO4 4%

b) Đổi 300 ml = 0,3 lít

Số mol chất tan:

n = 0,3.3 = 0,9 mol

Khối lượng của 0,9 mol NaCl

m = 58,5 x 52,65 (g)

Cách pha chế:

Cân lấy 52,65 g NaCl cho vào cốc thủy tinh. Đổ dần dần nước cất vào và khuấy nhẹ đủ 300 ml. Ta được 300 ml dung dịch CuSO4 3M

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 44. Bài luyện tập 8
Quảng cáo
list
close
Gửi bài