Bài 5 trang 142 SGK Hóa học 8

Xác định độ tan của muối

Quảng cáo

Đề bài

Xác định độ tan của muối Na2CO3 trong nước ở 180C. Biết rằng ở nhiệt độ này khi hòa tan hết 53 g Na2CO3 trong 250 g nước thì được dung dịch bão hòa.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số gam của muối Na2CO3 trong 100 gam nước => chính là độ tan của muối Na2CO3 ở 180C.

Lời giải chi tiết

Ở nhiệt độ 180C, 250 gam nước hòa tan 53 gam Na2CO3 để tạo dung dịch bão hòa

Vậy ở nhiệt độ 180C, 100 gam nước hòa tan S gam Na2CO3 để tạo dung dịch bão hòa

S = \(\dfrac{53 . 100}{250}\) = 21,2 g

Theo định nghĩa về độ tan, ta có độ tan của Na2CO3 ở 180C là 21,2 gam.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài