Bài 5 trang 130 SGK Hóa học 8

Viết công thức hóa học

Quảng cáo

Đề bài

Viết công thức hóa học của oxit tương ứng với các bazơ sau đây:

Ca(OH)2, Mg (OH)2, Zn(OH)2, Fe(OH)2

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Công thức hóa học của oxit tương ứng với các bazơ:

+ Ca(OH)2 có oxit bazơ tương ứng là CaO

+ Mg (OH)2 có oxit bazơ tương ứng là MgO

+ Zn(OH)2 có oxit bazơ tương ứng là ZnO

+  Fe(OH)2 có oxit bazơ tương ứng là FeO

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close