Bài 5 trang 125 SGK Hóa học 8

Viết các phương trình phản ứng

Quảng cáo

Đề bài

Viết các phương trình phản ứng hóa học tạo ra bazơ và axit. Làm thế nào để nhận biết được dung dịch axit và dung dịch bazơ ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Phương trình hóa học tạo ra bazo: lấy kim loại (ví dụ Na, K, Ba, Ca,...) hoặc oxit bazơ ( ví dụ: Na2O, K2O, CaO...) cho tác dụng với  H2O

+ Phương trình hóa học tạo ra axit: lấy oxit axit (ví dụ:SO3, P2O5…) cho tác dụng với  H2O

+ Nhận biết dung dịch axit, bazơ bằng quỳ tím hoặc dung dịch phenolphtalein.

Lời giải chi tiết

- Phương trình phản ứng hóa học tạo ra bazơ:

\(2Na + 2{H_2}O \to 2NaOH + {H_2}\)

\(N{a_2}O + {H_2}O \to 2NaOH\)

- Phương trình phản ứng hóa học tạo ra axit:

\(S{O_3} + {H_2}O \to {H_2}S{O_4}\)

\({P_2}{O_5} + 3{H_2}O \to 2{H_3}P{O_4}\)

- Để nhận biết được dung dịch axit và dung dịch bazơ, ta có thể dùng thuốc thử là quỳ tím hoặc dung dịch phenolphtalein

   + Dung dịch axit làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ, không làm đổi màu dung dịch phenolphtalein

   + Dung dịch bazơ làm quỳ tím chuyển sang màu xanh, làm đổi màu dung dịch phenolphtalein sang màu hồng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close