Bài 5 trang 11 SGK Hóa học 8

Chép vào vở những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ phù hợp...

Quảng cáo

Đề bài

Chép vào vở những câu cho sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp:

"Quan sát kĩ một chất chỉ có thể biết được..... Dùng dụng cụ đo mới xác định được..... của chất. Còn muốn biết một chất có tan trong nước, dẫn được điện hay không thì phải........"

Video hướng dẫn giải

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Quan sát kĩ một chất chỉ có thể biết được tính chất bề ngoài của chất (thể, màu...)Dùng dụng cụ đo mới xác định được nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng của chất. Còn muốn biết một chất có tan trong nước, dẫn được điện hay không thì phải làm thí nghiệm."

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close