Bài 5 mục III trang 35 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 5 mục III Củng cố hoàn thiện trang 35 VBT Sinh học 8: Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời không đúng.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời không đúng.

Thành phần cấu tạo của máu:

  a) Huyết tương.
  b) Hồng cầu.
  c) Bạch cầu.
  d) Tiểu cầu.
  e) Nước mô và bạch huyết.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Máu gồm huyết tương và các tế bào máu (hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu).

Lời giải chi tiết

Thành phần cấu tạo của máu:

  a) Huyết tương.
  b) Hồng cầu.
  c) Bạch cầu.
  d) Tiểu cầu.
X e) Nước mô và bạch huyết.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close