Bài 4 trang 84 SGK Hóa học 8

Đốt cháy 12,4g photpho trong bình chứa 17g khí oxi...

Quảng cáo

Đề bài

Đốt cháy 12,4g photpho trong bình chứa 17g khí oxi tạo thành điphotpho pentaoxit P2O5 (là chất rắn, màu trắng).

a) Photpho hay oxi, chất nào còn thừa và số mol chất còn thừa là bao nhiêu ?

b) Chất nào được tạo thành, khối lượng là bao nhiêu ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số mol photpho : \(n_{P}=\dfrac{12,4}{31}=\) a (mol).

Số mol oxi : \(n_{O2}=\dfrac{17}{32}=\) b (mol).

Phương trình phản ứng :                    

                                   4P  +  5O2  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2P2O5

Theo PTHH  ( mol)     4          5

Theo đề bài ( mol)      a         b

so sánh tỉ số               \(\dfrac{{a}}{4}\)     \(\dfrac{{b}}{5}\) . 

Tỉ số nào nhỏ hơn thì chất đó phản ứng hết. Mọi tính toán theo số mol của chất phản ứng hết

Lời giải chi tiết

a)

Số mol photpho : \(n_{P}=\dfrac{12,4}{31}=\) 0,4 (mol).

Số mol oxi : \(n_{O_2}=\dfrac{17}{32}=\) 0,53 (mol).

Phương trình phản ứng :                    

                                4P  +  5O2  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2P2O5

Theo PTHH  ( mol)    4          5

Theo đề bài ( mol)    0,4         0,53

Ta thấy                  \(\dfrac{{0,4}}{4}\)   <  \(\dfrac{{0,53}}{5}\) . Vậy P phản ứng hết, O2 dư. Mọi tính toán theo số mol của P

Theo PTHH: 

\(\begin{gathered}
\,\,\,\,\,\,{n_{{O_2}}}pu = \dfrac{5}{4}{n_P} = \dfrac{5}{4}.0,4 = 0,5\,\,\,(mol) \hfill \\
= > {n_{{O_2}\,}}du\, = \,0,53 - \,0,5\, = 0,03\,(\,mol) \hfill \\
\end{gathered} \)

b) Chất được tạo thành là P2O5 . Theo phương trình phản ứng, ta có :

 \(n_{P_{2}O_{5}}=\dfrac{1}{2}n_{P}=\dfrac{1}{2}.0,4=\) 0,2 (mol).

Khối lượng điphotpho pentaoxit tạo thành là : m = 0,2.(31.2 + 16.5) = 28,4 gam.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close