Bài 4 trang 79 SGK Hóa học 8

Có phương trình hóa học sau:

Quảng cáo

Đề bài

Có phương trình hóa học sau :

       

a) Tính khối lượng canxi clorua thu được khi cho 10 g canxi cacbonat tác dụng với axit clohiđric dư.

b) Tính thể tích khí cacbonic thu được trong phòng khi làm thí nghiệm, nếu có 5 g canxi cacbonat tác dụng hết với axit. Biết 1 mol khí ở điều kiện phòng có thể tích là 24 lít.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết PTHH và tính toán theo PTHH.

Lời giải chi tiết

Phương trình hóa học: 

CaCO+ 2HCl → CaCl+ CO+ H2O

1 mol                 1 mol    1 mol

a) Số mol canxi cacbonat tham gia phản ứng là:

\(n_{CaCO_{3}}\) = \(\dfrac{10}{100}\) = 0,1 mol

Theo phương trình hóa học, ta có:

\(n_{CaCl_{2}}\) = \(n_{CaCO_{3}}\) = 0,1 mol

Khối lượng của canxi clorua thu được là:

\(m_{CaCl_{2}}\) = 0,1 . (40 + 71) = 11,1 g

b) Số mol canxi cacbonat tham gia phản ứng là:

\(n_{CaCO_{3}}\) = \(\dfrac{5}{100}\) = 0,05 mol

Theo phương trình hóa học, ta có:

\(n_{CO_{2}}\) = \(n_{CaCO_{3}}\) = 0,05 mol

Thể tích khí CO2 thu được ở điều kiện phòng là:

\(V_{CO_{2}}\) = 24 . 0,05 = 1,2 lít

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close