Bài 4 trang 60 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Tổng số hạt proton, nơtron, electron của các nguyên tử một nguyên tố thuộc nhóm VIIA là 28. a) Tính nguyên tử khối. b) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó.

Quảng cáo

Đề bài

Tổng số hạt proton, nơtron, electron của các nguyên tử một nguyên tố thuộc nhóm VIIA là 28.

a) Tính nguyên tử khối.

b) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó.

Lời giải chi tiết

a) Trong nguyên tử Y:

\(\left\{ \matrix{
\text{Số}\,p = \text{số}\,e = Z \hfill \cr 
\text{Số}\,n = N \hfill \cr} \right.\)

Theo đề bài ta có: \(2Z + N = 28 \Rightarrow N = 28 - 2Z\)

Nguyên tử bền: \(Z \le N \le 1,5Z \Rightarrow Z \le 28 - 2Z \le 1,5Z\)

\(\Rightarrow 8 \le Z \le 9,33.\)

Vậy \(Z \in \left\{ {8;9} \right\}.\) Tuy nhiên trong 2 giá trị của Z ta chọn được 1 giá trị Z cho số khối A và số thứ tự nhóm thích hợp nhờ vào bảng biện luận sau:

Z

8

9

N = 28 – 2Z

12

10

A = Z + N

20

19

Kết luận

Loại

F

Vậy nguyên tố cần tìm là F (flo).

b) Cấu hình e của F: \(1{s^2}2{s^2}2{p^5}.\)

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 14: Luyện tập chương 2
Gửi bài