Bài 5 trang 60 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Oxit cao nhất của một nguyên tố là , trong hợp chất của nó với hiđro có 5,88% hiđro về khối lượng. Xác định nguyên tố đó.

Quảng cáo

Đề bài

Oxit cao nhất của một nguyên tố là \(R{O_3}\), trong hợp chất của nó với hiđro có 5,88% hiđro về khối lượng. Xác định nguyên tố đó.

Lời giải chi tiết

Oxit cao nhất của nguyên tố R ứng với công thức \(R{O_3} \Rightarrow R\) thuộc nhóm VIA, hợp chất khí với hiđro của R là \(R{H_2}.\)

Ta có: \(\% H = 5,88\%  \Rightarrow {{1.2} \over {\left( {R + 1.2} \right)}}.100 = 5,88 \)

\(\Rightarrow R = 32 \Rightarrow R\) là nguyên tố S (lưu huỳnh).

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 14: Luyện tập chương 2
Gửi bài