Giải bài thực hành 4 trang 17 SGK Địa lí 10

Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên các hình 2.2, 2.3 và 2.4.

Quảng cáo

Đề bài

Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên các hình 2.2, 2.3 và 2.4.

Đọc từng bản đồ theo trình tự sau:

- Tên bản đồ.

- Nội dung bản đồ.

- Các phương pháp biểu hiện đối tượng địa lí trên bản đồ.

- Trình bày cụ thể về từng phương pháp như:

+ Tên phương pháp biểu hiện.

+ Phương pháp đó biểu hiện những đối tượng địa lí nào.

+ Thông qua cách biểu hiện đối tượng địa lí của phương pháp này, chúng ta có thể biết được những đặc tính nào của đối tượng địa lí đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ:

- Phương pháp kí hiệu

- Phương pháp kí hiệu đường chuyển động

- Phương pháp chấm điểm

- Phương pháp bản đồ, biểu đồ

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Hình 2.2

* Tên bản đồ: Bản đồ công nghiệp điện Việt Nam, năm 20002.

*  Nội dung bản đồ: thể hiện sự phân bố các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, các trạm biến áp và đường dây tải điện 220 KV, 500 KV.

* Phương pháp biểu hiện:

- Phương pháp kí hiệu.

- Đối tượng biểu hiện: nhà máy nhiệt điện, thủy điện, trạm biến áp.

- Đặc tính của đối tượng biểu hiện:

+ Vị trí, quy mô công suất và tên các nhà máy nhiệt điện, thủy điện.

+ Vị trí và quy mô các trạm biến áp.

b) Hình 2.3

* Tên bản đồ: Bản đồ gió và bão ở Việt Nam.

* Nội dung bản đồ: thể hiện chế độ gió và bão ở nước ta.

* Phương pháp biểu hiện:

- Phương pháp kí hiệu đường chuyển động.

- Đối tượng biểu hiện: gió, bão.

Đặc tính của đối tượng biểu hiện:

+ Hướng di chuyển, tốc độ thổi của gió.

+ Hướng di chuyển, tần suất hoạt động của bão.

c) Hình 2.4

* Tên bản đồ: Bản đồ phân bố dân cư châu Á.

* Nội dung bản đồ: thể hiện sự phân bố dân cư của châu Á (quy mô các đô thị, mật độ dân số).

* Phương pháp biểu hiện:

- Phương pháp chấm điểm.

- Đối tượng biểu hiện: dân cư.

Đặc tính của đối tượng biểu hiện:

+ Các vùng có dân cư tập trung đông đúc và vùng có dân cư thưa thớt ở châu Á.

+ Vị trí và quy mô các đô thị lớn ở châu Á.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close