Bài 4 trang 166 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Ozon va hiđro peoxit có những tính chất hóa học nào giống nhau, khác nhau ? Lấy thí dụ minh họa.

Quảng cáo

Đề bài

Ozon va hiđro peoxit có những tính chất hóa học nào giống nhau, khác nhau ? Lấy thí dụ minh họa.

Lời giải chi tiết

Giống nhau: Đều có tính oxi hóa

\(\eqalign{  & {O_3} + 2KI + {H_2}O\,\, \to \,\,{I_2} + 2KOH + {O_2}  \cr  & {H_2}{O_2} + 2KI\,\, \to \,\,{I_2} + 2KOH \cr} \)

Khác nhau: H2O2 có tính khử

\({H_2}{O_2} + A{g_2}O\,\, \to \,\,2Ag + {H_2}O + {O_2}\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 42: Ozon và hiđro peoxit
Quảng cáo
list
close
Gửi bài