Bài 3 trang 166 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh cho các tính chất của các chất sau: a) Oxi và ozon cùng có tính chất hóa học, nhưng ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi. b) Nước và hiđro peoxit cùng có tính oxi hóa, nhưng hiđro peoxit có tính oxi hóa mạnh hơn nước.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh cho các tính chất của các chất sau:

a) Oxi và ozon cùng có tính chất hóa học, nhưng ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi.

b) Nước và hiđro peoxit cùng có tính oxi hóa, nhưng hiđro peoxit có tính oxi hóa mạnh hơn nước.

Giải

a) Oxi và ozon cùng có tính oxi hóa:

\(3{O_2} + 4Al\,\,\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow \,2A{l_2}{O_3};\)

\({O_3} + 2Al\,\,\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow A{l_2}{O_3}\)

Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi: \(2Ag + {O_3}\,\, \to \,\,A{g_2}O + {O_2}\)

Oxi không phản ứng với Ag ở điều kiện thường.

b)

\(\eqalign{  & {H_2}O + CO\,\,\buildrel {{t^0}\,cao} \over \longrightarrow \,\,{H_2} + C{O_2}  \cr  & {H_2}{O_2} + CO\,\,\buildrel {{t^0}\,thường} \over \longrightarrow \,{H_2}O + C{O_2} \cr} \)

H2O và H2O2 đều oxi hóa được CO nhưng H2O2 oxi hóa mạnh hơn H2O.

H2O2 là hợp chất không bền, dễ bị phân hủy thành H2O và O2.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 42: Ozon và hiđro peoxit
 • Bài 4 trang 166 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 4 trang 166 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Ozon va hiđro peoxit có những tính chất hóa học nào giống nhau, khác nhau ? Lấy thí dụ minh họa.

 • Bài 5 trang 166 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 5 trang 166 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Có hỗn hợp khí oxi và ozon. Sau một thời gian, ozon bị phân hủy hết, ta thu được 1 chất khí duy nhất có thể tích tăng thêm 2%. Hãy xác định thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí ban đầu. Biết các thể tích khí thu được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

 • Bài 6 trang 166 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 6 trang 166 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Hỗn hợp khí A gồm có O2 và O3, tỉ khối của hỗn hợp khí A đối với hiđro là 19,2. Hỗn hợp khí B gồm có H2 và CO, tỉ khối của hỗn hợp khí B đối với hiđro là 3,6.

 • Bài 2 trang 166 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 2 trang 166 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Có hai bình, một bình đựng oxi, một đựng khí ozon. Hãy giới thiệu thuốc thử để phân biệt từng khí.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải