Bài 4 trang 141 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 4 trang 141 SGK Địa lí 10

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tính cự li vận chuyển trung bình về hàng hóa của một số loại phương tiện vận tải ở nước ta năm 2003 theo bảng số liệu sau:

KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN VÀ KHỐI LƯỢNG LUÂN CHUYỂN CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI NƯỚC TA NĂM 2003.

Phương tiện vận tải

Khối lượng vận chuyển

(nghìn tấn)

Khối lượng luân chuyển

(triệu tấn.km)

Đường sắt

8385,0

2725,4

Đường ô tô

175 856,2

9402,8

Đường sông

55 528,6

5140,5

Đường biển

21 811,6

43 512,6

Đường hàng không

89,7

210,7

Tổng

261 401,1

60 992,0

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính toán

Lời giải chi tiết

Tương tự, ta có kết quả ở bảng sau:

CỰ LI VẬN CHUYỂN TRUNG BÌNH CỦA MỘT SỐ LOẠI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI NƯỚC TA, NĂM 2003

Phương tiện vận tải

Cự li vận chuyển trung bình (km)

Đường sắt

325

Đường ô tô

53,5

Đường sông

93

Đường biển

1994,9

Đường hàng không

2348,9

Tổng

233,3

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài