Giải bài 4 phần câu hỏi và bài tập trang 137 SGK Địa lí 10

Hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện lượng khách du lịch và doanh thu du lịch của các nước trên và rút ra nhận xét?

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu:

CÁC NƯỚC DẪN ĐẦU VỀ DU LỊCH TRÊN THẾ GIỚI, NĂM 2004

Nước

Khách du lịch đến (triệu lượt người)

Doanh thu

(Tỉ USD)

Pháp

75,1

40,8

Tây Ban Nha

53,6

45,2

Hoa Kì

46,1

74,5

Trung Quốc

41,8

25,7

Anh

27,7

27,3

Mê-hi-cô

20,6

10,7

Hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện lượng khách du lịch và doanh thu du lịch của các nước trên và rút ra nhận xét?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Vẽ biểu đồ:

+ Dạng biểu đồ: Cột ghép, 2 trục tung (trục tung bên trái thể hiện khách du lịch đến - triệu lượt người; trục tung bên phải thể hiện doanh thu - tỉ USD), trục hoành thể hiện các nước.

+ Chú giải cho biểu đồ.

+ Tên biểu đồ: "Biểu đồ lượng khách du lịch và doanh thu du lịch của các nước dẫn đầu về du lịch trên thế giới năm 2004".

+ Điền số liệu lên đỉnh cột biểu đồ.

- Nhận xét: Khách du lịch và doanh thu giữa các quốc gia.

Lời giải chi tiết

BIỂU ĐỒ LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH VÀ DOANH THU DU LỊCH CỦA CÁC NƯỚC DẪN ĐẦU VỀ DU LỊCH TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2004

Nhận xét:

Khách du lịch và doanh thu du lịch có sự khác nhau giữa các quốc gia.

+ Pháp có khách du lịch đến nhiều nhất (75,1 triệu lượt người), tiếp theo là Tây Ban Nha, Hoa Kì, Trung Quốc, Anh, Mê-hi-cô.

+ Hoa Kì có doanh thu du lịch cao nhất (74,5 tỉ USD), sau đó là Tây Ban Nha, Pháp. Anh, Trung Quốc, Mê-hi-cô.

+ Pháp có lượng khách du lịch đến nhiều nhất nhưng doanh thu từ du lịch thấp hơn Hoa Kì và Tây Ban Nha (40,8 tỉ USD). 

+ Hoa Kì có lượng khách du lịch đến nhỏ hơn Pháp và Tây Ban Nha (46,1 triệu lượt người) nhưng doanh thu du lịch cao nhất (74,5 tỉ USD).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close