Bài 4 trang 134 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho các hóa chất Từ các hóa chất đó, có thể điều chế được các chất dau đây hay không?

Quảng cáo

Đề bài

Cho các hóa chất NaCl(r), MnO2(r), NaOH(dd), KOH(dd), H2SO­(dd đặc), Ca(OH)(r). Từ các hóa chất đó, có thể điều chế được các chất sau đây hay không?

a) Nước Gia-ven

b) Kali clorat

c) Clorua vôi

d) Oxi

e) Lưu huỳnh đioxit

Lời giải chi tiết

a) Nước Gia-ven:

b) Kali clorat: \(3C{l_2} + 6KOH\left( {dd} \right)\buildrel {{{100}^0}C} \over \longrightarrow 5KCl + KCl{O_3} + 3{H_2}O\)

c) Clorua vôi: \(C{l_2}\,\left( k \right) + Ca{\left( {OH} \right)_2}\,\left( r \right)\,\buildrel {{{30}^0}C} \over \longrightarrow CaOC{l_2} + {H_2}O\)

d) Oxi: \(2KCl{O_3}\,\buildrel {Mn{O_2},{t^0}} \over \longrightarrow 2KCl + 3{O_2}\)

e) Lưu huỳnh đioxit: Các hóa chất đã cho không đủ để điều chế SO2.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài