Bài 5 trang 134 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Để điều chế kali clorat với giá hạ thành, người ta thường làm như sau: Cho khí clo đi qua nước vôi đun nóng, lấy dung dịch thu được trộn với KCl và làm lạnh. Khi đó kali clorat sẽ kết tinh. Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và giải thích vì sao kali clorat kết tinh.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Để điều chế kali clorat với giá hạ thành, người ta thường làm như sau: Cho khí clo đi qua nước vôi đun nóng, lấy dung dịch thu được trộn với KCl và làm lạnh. Khi đó kali clorat sẽ kết tinh.

Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và giải thích vì sao kali clorat kết tinh.

Giải

Các phản ứng xảy ra:

\(KCl{O_3}\) có độ tan nhỏ hơn CaCl2 nên kết tinh.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải