Bài 4 trang 130 SGK Hóa học 8

Viết công thức hóa học của

Quảng cáo

Đề bài

Viết công thức hóa học của bazơ tương ứng với các oxit sau đây:

Na2O, Li2O, FeO, BaO, CuO, Al2O3

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Na2O => Na có hóa trị I

- Li2O => Li có hóa trị I

- FeO => Fe có hóa trị II

- BaO => Ba có hóa trị II

- CuO => Cu có hóa trị II

- Al2O=> Al có hóa trị III

Lời giải chi tiết

Bazơ tương ứng của Na2O là NaOH

Bazơ tương ứng của Li2O là LiOH

Bazơ tương ứng của FeO là Fe(OH)2

Bazơ tương ứng của BaO là Ba(OH)2

Bazơ tương ứng của CuO là Cu(OH)2

Bazơ tương ứng của Al2O3 là Al(OH)3 

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close