Bài 4 trang 125 SGK Hóa học 8

Tính khối lượng nước

Quảng cáo

Đề bài

Tính khối lượng nước ở trạng thái lỏng sẽ thu được khi đốt cháy hoàn toàn 112 lít khí hiđro (ở đktc) với khí oxi.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đổi số mol H2 \(n_{H_{2}}\) = \(\dfrac{112}{22,4}\) = ? (mol) 

Viết phương trình hóa học:

2H2  + O2 → 2H2O

Dựa vào phương trình hóa học tính số mol H2O theo số mol của H2

Lời giải chi tiết

Số mol khí hiđro tham gia phản ứng là:

\(n_{H_{2}}\) = \(\dfrac{112}{22,4}\) = 5(mol) 

Phương trình phản ứng:

\({H_2} + {O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}{H_2}O\)

2 mol  1 mol    2 mol

5 mol  2,5 mol  5mol

Khối lượng nước thu được là:

\(m_{H_{2}O}\) = 18 x 5 = 90 (g)

Khối lượng riêng của nước D = 1 g/ml, suy ra thể tích nước (ở dạng lỏng) thu được là:

 V = \(\dfrac{m}{D}\)  = \(\dfrac{90}{1}\) = 90 (ml)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close