Bài 4 trang 119 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Từ bảng 5.1, hãy nhận xét về sự biến đổi một số đặc điểm sau đây của các halogen: a) Nhiệt độ nóng chảy; b) Nhiệt độ sôi; c) Màu sắc; d) Độ âm điện.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Từ bảng 5.1, hãy nhận xét về sự biến đổi một số đặc điểm sau đây của các halogen:

a) Nhiệt độ nóng chảy;

b) Nhiệt độ sôi;

c) Màu sắc;

d) Độ âm điện.

Giải

a) Nhiệt độ nóng chảy của các halogen tăng dần từ \({F_2}\,\, \to \,\,{I_2}\)

b) Nhiệt độ sôi tăng dần từ \({F_2}\,\, \to \,\,{I_2}\).

c) Màu sắc đậm dần từ \({F_2}\,\, \to \,\,{I_2}\).

d) Độ âm điện giảm dần từ \({F_2}\,\, \to \,\,{I_2}\).

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải