Bài 2 trang 119 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Các halogen giống nhau như thế nào về tính chất hóa học? Giải thích.

Quảng cáo

Đề bài

Các halogen giống nhau như thế nào về tính chất hóa học? Giải thích.

Lời giải chi tiết

Các halogen đều có tính oxi hóa mạnh, tạo thành hợp chất có số oxi hóa – 1: \(X + 1e\,\, \to \,\,{X^ - }\)

Giải thích: Vì lớp electron ngoài cùng của nguyên tử halogen có 7 electron, dễ dàng thu thêm 1 electron để tạo thành ion âm \({X^ - }\)  có cấu hình electron của khí hiếm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài