Bài 4 mục III trang 65 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 65 VBT Sinh học 8: Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời đúng nhất.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời đúng nhất.

Các cơ quan trong ống tiêu hóa gồm:

  a) Miệng, thực quản, gan, ruột già, hậu môn.
  b) Thực quản, gan, ruột non, ruột già, hậu môn.
  c) Gan, miệng, thực quản, ruột non, ruột già.
  d) Ruột non, ruột già, miệng, hậu môn.
  e) Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Các cơ quan tiêu hóa

Lời giải chi tiết

Các cơ quan trong ống tiêu hóa gồm: Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già.

Chọn đáp án e

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close