Bài 4 mục III trang 57,58 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 57,58 VBT Sinh học 8: Thử nhìn đồng hồ và đếm nhịp thở của mình trong một phút lúc bình thường (thở nhẹ) và sau khi chạy tại chỗ một phút (thở nhanh). Nhận xét kết quả và giải thích.

Quảng cáo

Đề bài

Thử nhìn đồng hồ và đếm nhịp thở của mình trong một phút lúc bình thường (thở nhẹ) và sau khi chạy tại chỗ một phút (thở nhanh). Nhận xét kết quả và giải thích.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khi thở bình thường sẽ có nhịp thở nhiều hơn và khi chạy tại chỗ có nhịp thở sẽ ít hơn.

Lời giải chi tiết

- HS tự đếm.

- Giải thích: vì khi chạy ta sẽ thở sâu hơn (do cần dùng nhiều ôxi) mà một nhịp thở sâu sẽ mất nhiều thời gian hơn nên sẽ thở được ít hơn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close