Bài 4 mục III trang 40 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 40 VBT Sinh học 8: Hãy chọn các từ hay cụm từ sau để điền vào chỗ trống trong câu để câu trở nên hoàn chỉnh và hợp lí.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn các từ hay cụm từ sau để điền vào chỗ trống trong câu để câu trở nên hoàn chỉnh và hợp lí.

a) Tiểu cấu                                        d) Búi tơ máu

b) Bảo vệ cơ thể                                e) Tế bào máu

c) Mất máu 

Đông máu là một cơ chế ..................... để chống ................. Sự đông máu liên quan đến hoạt động của ...................... là chủ yếu để hình thành một ...................... ôm giữ các ..................... thành một khối máu đông bịt kín vết thương.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyêt mục Ghi nhớ (SGK trang 50)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Đông máu là một cơ chế bảo vệ cơ thể để chống mất máu. Sự đông máu liên quan đến hoạt động của tiểu cầu là chủ yếu để hình thành một búi tơ máu ôm giữ các tế bào máu thành một khối máu đông bịt kín vết thương.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close