Bài 4 mục III trang 28,29 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 28,29 VBT Sinh học 8: Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời không đúng.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời không đúng.

Nguyên nhân của sự mỏi cơ:

  a) Làm việc quá sức.
  b) Lượng ôxi cung cấp thiếu.
  c) Lượng axit lactic tích tụ đầu độc cơ.
  d) Lượng khí cacbônic (CO2) trong máu thấp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Sự mỏi cơ

Lời giải chi tiết

Nguyên nhân của sự mỏi cơ:

  a) Làm việc quá sức.
  b) Lượng ôxi cung cấp thiếu.
  c) Lượng axit lactic tích tụ đầu độc cơ.
 x d) Lượng khí cacbônic (CO2) trong máu thấp.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close