Bài 4 mục III trang 20 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 20 VBT Sinh học 8: Hãy chọn phương án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn phương án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

1. Khớp bất động là loại khớp............................. (A: Cử động được; B: Không cử động được).

2. Khớp bán động là những khớp mà cử động của khớp........................................... (A: Không hạn chế; B: Hạn chế).

3. Khớp động là khớp cử động........................................ (A : Dễ dàng ; B : Không dễ dàng).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Các khớp xương

Lời giải chi tiết

1. Khớp bất động là loại khớp không cử động được.

2. Khớp bán động là những khớp mà cử động của khớp hạn chế.

3. Khớp động là khớp cử động dễ dàng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close