Bài 3 trang 86 SGK Hóa học 11

Có các chất sau

Quảng cáo

Đề bài

Có các chất sau: CO2, Na2CO3, C, NaOH, Na2SiO3, H2SiO3. Hãy lập thành một dãy chuyển hóa giữa các chất và viết phương trình hóa học.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Dãy chuyển hóa giữa các chất:

C → CO2  \(\overset{+NaOH}{\rightarrow}\)  Na2 CO3 \(\overset{+Ba(OH)_{2}}{\rightarrow}\) NaOH \(\overset{+SiO_{2}}{\rightarrow}\) Na2SiO3 \(\overset{+HCl}{\rightarrow}\) H2SiO3

Các phương trình phản ứng:

C + O2 \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\)  CO2

CO2 + 2NaOH  →  Na2 CO3↓  + H2O

Na2 CO3 + Ba(OH)2 →  BaCO3 ↓ + 2NaOH

SiO2 + 2NaOHđặc, nóng → Na2SiO3 + H2O

Na2SiO3 + 2HCl → H2SiO↓ + 2NaCl

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close