Bài 2 trang 86 SGK Hóa học 11

Phản ứng hóa học không xảy ra

Quảng cáo

Đề bài

Phản ứng hóa học không xảy ra ở những cặp chất nào sau đây ?

a) C và CO                                   b)CO2 và NaOH

c) K2CO3 và SiO2                              d) H2CO3 và Na2SiO3

e) CO và CaO                               g) CO2 và Mg

h) SiO2 và HCl                              i) Si và NaOH

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phản ứng hóa học không xảy ra khi cả 2 chất đều có tính hóa học tương tự nhau;hoặc phản ứng không sinh ra chất kết tủa, chất bay hơi 

Ví du: cùng có tính khử, cùng có tính oxi hóa mạnh sẽ không phản ứng được với nhau

Lời giải chi tiết

Không có phản ứng hóa học xảy ra ở các trường hợp sau: a, c, e, h

a) C và CO cùng có tính khử nên không phản ứng với nhau

b) CO2 + NaOH → NaHCO3

Hoặc CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

c) K2CO3 và SiO2  không phản ứng được với nhau vì SiOkhông có tính chất tác dụng với muối

d) H2CO3 + Na2SiO3 → Na2CO3 + H2SiO3

e) Không phản ứng

g) CO2 + 2Mg \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2MgO + C

h) Không phản ứng

i) Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close