Bài 4 trang 86 SGK Hóa học 11

Cho bài 4 trang 86 SGK Hóa học 11. Cho 5,94 g hỗn hợp

Quảng cáo

Đề bài

Cho 5,94 g hỗn hợp K2CO3 và Na2CO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 dư thu được 7,74 g hỗn hợp các muối khan K2SO4 và Na2SO4. Thành phần hỗn hợp đầu là:

A. 3,18 g Na2CO3 và 2,76 g K2CO3                                   

B. 3,81 g Na2CO3 và 2,67 g K2CO3                                   

C. 3,02 g Na2CO3 và 2,25 g K2CO3

D. 4,27 g Na2CO3 và 3,82 g K2CO3

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi x và y lần lượt là số mol của K2CO3 và Na2CO3

K2CO3 + H2SO4 → K2SO4 + H2O + CO2

x                         → x                                    (mol)

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2

y                           →  y                                   (mol)

Giải hệ phương trình: 

\(\left\{ \begin{gathered}
\sum {{m_{hh}} = 138x + 106y = 5,94} \hfill \\
\sum {{m_{muoi\,khan}} = 174x + 142y = 7,74\,} \hfill \\
\end{gathered} \right. = > \left\{ \begin{gathered}
x = ? \hfill \\
y = ? \hfill \\
\end{gathered} \right.\)

=> mK2CO3 và mNa2CO3 =?

Lời giải chi tiết

Gọi x và y lần lượt là số mol của K2CO3 và Na2CO3

K2CO3 + H2SO4 → K2SO4 + H2O + CO2

x                         → x                                    (mol)

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2

y                           →  y                                   (mol)

Giải hệ phương trình: 

\(\begin{gathered}
\left\{ \begin{gathered}
\sum {{m_{hh}} = 138x + 106y = 5,94} \hfill \\
\sum {{m_{muoi\,khan}} = 174x + 142y = 7,74\,} \hfill \\
\end{gathered} \right.\\ = > \left\{ \begin{gathered}
x = 0,02 \hfill \\
y = 0,03 \hfill \\
\end{gathered} \right. \hfill \\
= > {m_{{K_2}C{O_3}}} = 0,02.138 = 2,76\,(g) \hfill \\
{m_{N{a_2}C{O_3}}} = 5,94 - 2,76 = 3,18\,(g) \hfill \\
\end{gathered} \)

Đáp án A

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close