Bài 3 trang 85 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Tại sao băng phiến và iot dễ dàng thăng hoa và không dẫn điện? Biết rằn phăng phiến thuộc mạng tinh thể phân tử.

Tại sao băng phiến và iot dễ dàng thăng hoa và không dẫn điện? Biết rằn phăng phiến thuộc mạng tinh thể phân tử.

Giải

Băng phiến và iot dễ thăng hoa và không dẫn điện vì băng phiến và iot có cấu trúc tinh thể phân tử; các phân tử trung hòa điện và liên kết với nhau rất yếu.

loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải