Bài 2 trang 85 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Tìm câu sai.

Quảng cáo

Tìm câu sai.

A. Nước đá thuộc loại tinh thể phân tử.

B. Trong tinh thể phân tử, liên kết giữa các phân tử là liên kết cộng hóa trị.

C. Trong tinh thể phân tử, lực lượng tương tử giữa các phân tử rất yếu.

D. Tinh thể iot thuộc loại tinh thể phân tử.

Giải

Chọn B.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải