Bài 3 trang 61 SGK Hóa học 8

Canxi cacbonat...

Quảng cáo

Đề bài

Canxi cacbonat (CaCO3) là thành phần chính của đá vôi. Khi nung đá vôi xảy ra phản ứng hóa học sau :

Canxi cacbonat → Canxi oxit + Cacbon đioxit

Biết rằng khi nung 280 kg đá vôi tạo ra 140 kg canxi oxit CaO (vôi sống) và 110 kg khí cacbon đioxit CO2.

a) Viết công thức về khối lượng của các chất trong phản ứng.

b) Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng canxi cacbonat chứa trong đá vôi.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a) Phương trình hóa học: 

CaCO3 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) CaO + CO2

Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

\({m_{CaC{O_3}}} = {m_{CaO}} + {m_{C{O_2}}}\)

b) \({m_{CaC{O_3}}} = 140 + 110 = 250(kg)\)

Phần trăm khối lượng của canxi cacbonat chứa trong đá vôi là:

\(\% {m_{CaC{{\text{O}}_3}}} = \dfrac{{250}}{{280}}.100\%  = 89,3\% \)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 17. Bài luyện tập 3
Quảng cáo
list
close
Gửi bài