Bài 3 trang 61 SGK Hóa học 11

Quảng cáo

Đề bài

a) Lập các phương trình hoá học sau đây :

NH3 + Cl2 (dư) → N2 + …                     (1)

NH3 (dư) + Cl2 → NH4Cl +…                (2)

NH3 + CH3COOH → …                         (3)

(NH4)3PO4 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) H3PO4 + …                    (4)

Zn(NO3)2 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\)  …                                     (5)

b) Lập các phương trình hoá học ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn của phản ứng giữa các chất sau đây trong dung dịch :

K3PO4 và Ba(NO3)2                                                    (1)

Na3PO4 và CaCl2                                                        (2)

Ca(H2PO4)2 và Ca(OH)2 với tỉ lệ mol 1:1                   (3)

(NH4)3PO4 + Ba(OH)2                                                (4)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

 • Bài 4 trang 61 SGK Hóa học 11

  Giải bài 4 trang 61 SGK Hóa học 11 . Từ hiđro, clo, nitơ và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học (có ghi rõ điếu kiện phản ứng)

 • Bài 5 trang 62 SGK Hóa học 11

  Viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa dưới đây

 • Bài 6 trang 62 SGK Hóa học 11

  Giải bài 6 trang 62 SGK Hóa học 11. Hãy đưa ra những phản ứng đã học có sự tham gia của đơn chất photpho, trong đó số oxi hóa của photpho.

 • Bài 7 trang 62 SGK Hóa học 11

  Giải bài 7 trang 62 SGK Hóa học 11 . Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và AI tác dụng với dung dịch HN03 đặc dư, đun nóng, sinh ra 4,48 lít khí duy nhất là N02 (đktc).

 • Bài 8 trang 62 SGK Hóa học 11

  Giải bài 8 trang 62 SGK Hóa học 11 . Cho 6,00 g P205 vào 25,0 ml dung dịch H3P04 6,00% (D = 1,03 g/ml).

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close