Bài 5 trang 62 SGK Hóa học 11

Viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa dưới đây

Quảng cáo

Đề bài

Viết phương trình hóa học thực hiện các dãy chuyển hóa sau đây :

Video hướng dẫn giải

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

 • Bài 6 trang 62 SGK Hóa học 11

  Giải bài 6 trang 62 SGK Hóa học 11. Hãy đưa ra những phản ứng đã học có sự tham gia của đơn chất photpho, trong đó số oxi hóa của photpho.

 • Bài 7 trang 62 SGK Hóa học 11

  Giải bài 7 trang 62 SGK Hóa học 11 . Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và AI tác dụng với dung dịch HN03 đặc dư, đun nóng, sinh ra 4,48 lít khí duy nhất là N02 (đktc).

 • Bài 8 trang 62 SGK Hóa học 11

  Giải bài 8 trang 62 SGK Hóa học 11 . Cho 6,00 g P205 vào 25,0 ml dung dịch H3P04 6,00% (D = 1,03 g/ml).

 • Bài 9 trang 62 SGK Hóa học 11

  Giải bài 9 trang 62 SGK Hóa học 11 . Cần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4N03

 • Bài 4 trang 61 SGK Hóa học 11

  Giải bài 4 trang 61 SGK Hóa học 11 . Từ hiđro, clo, nitơ và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học (có ghi rõ điếu kiện phản ứng)

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close