Bài 7 trang 62 SGK Hóa học 11

Quảng cáo

Đề bài

Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và Al tác dụng với dung dịch HNO3 đặc dư, đun nóng, sinh ra 4,48 lít khí duy nhất là NO2 (đktc). Xác định phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết PTHH và tính toán theo PTHH.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

\({n_{N{O_2}}} = \frac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2\,\,mol\)

Theo phương trình: \({n_{N{O_2}(1)}} = 3{n_{Al}} = 3{\rm{x}}\,\,{\rm{mol}}\)

\({n_{N{O_2}(2)}} = 2{n_{Cu}} = 2y\,\,mol\)

\( \to {n_{N{O_2}}} = 3{\rm{x}} + 2y = 0,2\,\,mol\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close