Bài 3 trang 50 SGK Hóa học 8

Ghi lại phương trình phản ứng xảy ra khi cây nến cháy...

Quảng cáo

Đề bài

Ghi lại phương trình chữ của phản ứng xảy ra khi cây nến cháy (xem bài tập 3, bài 12). Cho biết tên các chất tham gia và sản phẩm trong phản ứng này.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Phương trình chữ của phản ứng xảy ra khi cây nến cháy:

Parafin + oxi \(\longrightarrow\) khí cacbon đioxit + nước

Chất tham gia phản ứng: parafin, khí oxi.

Sản phẩm: cacbon dioxit, hơi nước.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 13. Phản ứng hóa học
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài