Bài 3 trang 31 SGK Hóa học 8

Một hợp chất có phân tử ...

Quảng cáo

Đề bài

Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử O và nặng hơn phân tử hiđro 31 lần.

a) Tính phân tử khối của hợp chất.

b) Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu của nguyên tố (xem bảng 1, trang 42).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hợp chất gồm 2 X và 1 O nên công thức phân tử của hợp chất có dạng: X2O

a) PTK = 31.PTKH2 = ?

b) Ta có: 2.X + 16 = PTK => X = ?

Lời giải chi tiết

Hợp chất gồm 2 X và 1 O nên công thức phân tử của hợp chất có dạng: X2O

a) Phân tử khối của phân tử hiđro là 1.2 = 2 đvC

Vì phân tử khối của hợp chất nặng hơn phân tử hiđro 31 lần nên phân tử khối của hợp chất bằng: \({M_{{X_{_2}}O}} = 31{M_{{H_2}}} = 31.2 = 62\,đvC\)

b) Nguyên tử khối của X là:

Ta có:  2MX + MO = 62

hay \(2{M_X} + 16 = 62 \Rightarrow {M_X} = 23\)

(\(M_X\) là nguyên tử khối của X)

Vậy X là nguyên tố natri.

Kí hiệu hóa học là Na.

Loigiaihay.com

 

Xem thêm tại đây: Bài 8. Bài luyện tập 1
Quảng cáo
list
close
Gửi bài