Bài 3 trang 26 SGK Hóa học 8

Trong số các chất cho dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, là hợp chất:

Quảng cáo

Đề bài

Trong số các chất cho dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, là hợp chất:

a) Khí amoniac tạo nên từ N và H.

b) Photpho đỏ tạo nên từ P.

c) Axit clohidric tạo nên từ H và Cl.

d) Canxi cacbonat tạo nên từ Ca, C, và O.

e) Glucozo tạo nên tử C, H và O.

f) Kim loại magie tạo nên từ Mg.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về đơn chất và hợp chất Tại đây 

Lời giải chi tiết

Dựa vào khái niệm đơn chất và hợp chất ta có:

a) Khí amoniac là hợp chất vì được tạo từ 2 nguyên tố nitơ và hiđro

b) Photpho là đơn chất vì được tạo từ một nguyên tố photpho.

c) Axit clohiđric là hợp chất vì được tạo từ 2 nguyên tố clo và hiđro

d) Canxi cacbonat là hợp chất vì được tạo từ 3 nguyên tố canxi, cacbon và oxi

e) Glucozơ là hợp chất vì tạo từ 3 nguyên tố cacbon, hiđro và oxi

f) Magie là đơn chất vì tạo từ 1 nguyên tố magie.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài