Bài 3 trang 177 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Dẫn khí H2S vào dung dịch KMnO4 và H2SO4, nhận thấy màu tím của dung dịch chuyển sang không màu và có vẩn đục màu vàng. Hãy :

Quảng cáo

Đề bài

Dẫn khí H2S vào dung dịch KMnO4 và H2SO4, nhận thấy màu tím của dung dịch chuyển sang không màu và có vẩn đục màu vàng. Hãy :

a) Giải thích hiện tượng quan sát được.

b) Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng.

c) Cho biết vai trò của các chất phản ứng H2S và KMnO4.

Lời giải chi tiết

a) Giải thích hiện tượng:

- Dung dịch mất màu do KMnO4 (màu tím) sau phản ứng bị khử thành MnSO4 (không màu).

- Vẩn đục màu do H2S bị oxi hóa tạo lưu huỳnh không tan trong nước có màu vàng.

b) Phản ứng hóa học:

\(5{H_2}\mathop S\limits^{ - 1}  + 2K\mathop {Mn}\limits^{ + 7} {O_4} + 3{H_2}S{O_4}\,\, \to \,\,2\mathop {Mn}\limits^{ + 2} S{O_4} \)

                                                \(+ {K_2}S{O_4} + 5\mathop S\limits^0  \downarrow  + 8{H_2}O\)

c) Vai trò các chất: H2S : chất khử, KMnO4: chất oxi hóa.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 44: Hiđro sunfua
Gửi bài