Bài 2 trang 176 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Bạc tiếp xúc với không khí có H2S bị biến đổi thành Ag2S màu đen :

Quảng cáo

Đề bài

Bạc tiếp xúc với không khí có H2S bị biến đổi thành Ag2S màu đen :

\(4Ag + 2{H_2}S + {O_2}\,\, \to \,\,2A{g_2}S + 2{H_2}O\)

Câu nào diễn tả đúng tính chất của các chất phản ứng ?

A. Ag là chất oxi hóa, H2S là chất khử.

B. H2S là chất khử, O2 là chất oxi hóa.

C. Ag là chất oxi hóa, O2 là chất oxi hóa.

D. H2S  vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử, còn Ag là chất khử.

Lời giải chi tiết

Chọn C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 44: Hiđro sunfua
Gửi bài