Bài 3 trang 16 SGK Địa lí 10

Để trình bày và giải thích chế độ nước của một con sông, cần phải sử dụng những bản đồ nào?

Quảng cáo

Đề bài

Để trình bày và giải thích chế độ nước của một con sông, cần phải sử dụng những bản đồ nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng lý thuyết phần Sử dụng bản đồ, atlat trong học tập.

Lời giải chi tiết

Để trình bày và giải thích chế độ nước của một con sông, cần phải sử dụng những bản đồ sau:

- Bản đồ mạng lưới sông ngòi.

- Bản đồ khí hậu.

- Bản đồ địa hình.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài